Restaurarea si conservarea manastirii Dragomirna

Restaurarea si conservarea manastirii Dragomirna

Prin activitatile principale ale proiectului s-au realizat : restaurarea si conservarea frescelor picturii interioare si a iconostasului la biserica „Pogorarea Sfantului Duh”, precum si lucrari de constructii si modernizare : instalaţie electrica si de iluminare arhitecturala, imprejmuire principala si secundara, construirea cladirii si achizitia centralei termice pe biomasa, realizarea retelei de alimentare cu apa, revizuirea si inlocuirea invelitorii cladirilor ansamblului incintei manastirii, reparatii la  tamplarie, usi si ferestre, refacere paviment de acces principal, modernizare sistem informatic  si realizarea unui punct de informare turistica in curtea interioara a manastirii.

Descriere proiect

Beneficiar: Manastrirea Dragomirna
Proiectant: Biroul individual de arhitectura Bratiloveanu Gheorghe
Antreprenor general: S.C. General Construct S.R.L. Suceava