GDPR Facebook

Nota de informare privind colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin accesarea paginii de Facebook a societatii General Construct S.R.L.

           

S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L., denumita in continuare Societatea, este operator de date cu caracter personal care prelucreaza, prin mijloace manuale, datele dumneavoastra cu caracter personal, furnizate prin intermediul accesarii paginii de Facebook a societatii, in scopul implementarii si derularii activitatilor curente.

In conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, va aducem la cunostinta faptul ca in vederea desfasurarii activitatii curente, inclusiv prin administrarea paginii de Facebook, Societatea colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal furnizate prin intermediul comentariilor si mesajelor private, iar conform prevederilor legale privind protectia persoanelor fizice, Societatea are obligatia de a administra datele in conditii de siguranta si numai in scopul legitim specificat.

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si la procesul decizional individual automatizat. Totodata aveti dreptul de a va retrage consimtamântul in orice moment in forma scrisa, adresata Societatii.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa Responsabilului de protectia datelor din cadrul Societatii, cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: dpo@generalconstruct.ro sau la urmatoarea adresa de corespondenta: Mun. Suceava, Calea Unirii nr. 102, jud. Suceava.

Va aducem la cunostinta faptul ca prin accesarea in orice mod a paginii de Facebook a Societatii, sunteti de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate, avand dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.