Poligon pentru pregatirea de specialitate a personalului de interventie in situatii de urgenta din Romania si Ucraina

Poligon pentru pregatirea de specialitate a personalului de interventie in situatii de urgenta din Romania si Ucraina

Lucrarile propuse se vor axa pe urmatoarele obiective:
Obiectiv 1 – CLADIRE ADMINISTRATIVA: construire a unui imobil din 2 tronsoane cu regim de inaltime diferit, avand un regim de inaltime Parter+2 etaje
Obiectiv 2 – HELIPORT: amenajare un heliport de suprafata de 400 m² pentru aeronave critice, cu masa maxima la decolare de 9500 kg si diametrul rotor 17 metri
Obiectiv 3 – IMPREJMUIREA TERENULUI: se va realiza din panouri de plasa bordurata, montate pe stalpi metalici fixati in soclu de beton armat
Obiectiv 4 – REALIZAREA INSTALATIILOR EXTERIOARE de apa, energie electrica si gaze naturale (inclusiv lucrarile de bransare/ racordare

Descriere proiect

Beneficiar: M.A.I. – I..S.U. „Bucovina” Suceava
Proiectant tehnic: Sigm Home Projects S.R.L. Iași
Amplasament: in orasul Siret, str. Sucevei, fn., jud. Suceava
Constructor: S. C. General Construct S.R.L. Suceava