Fundatii si platforme ala productie tevi si amenajari conexe TEHNO WORLD

Fundatii si platforme ala productie tevi si amenajari conexe TEHNO WORLD

Constructia de fata este o cladire parter avand o suprafata in plan de 1945mp si dimensiuni de 26.80×72.60m. Functiunea acestei cladiri este de productie tevi din mase
plastice de diferite diametre si va adaposti utilajele necesare producerii acestora.
Din punct de vedere structural cladirea are o structura in cadre de beton armat prefabricat(cladirea parter). Pe directia transversala(scurta) a cladirii avem un cadru cu o deschidere interax(A-F) de 26.10m, iar in directie longitudinala avem 12 trame de cate 6.00m (ax1-13). Din punct de vedere al inaltimii utile, peste cota finita a pardoselii, intradosul grinzilor principale de acoperis se afla la +9.10m, coama la +10.40m iar inaltimea la atic fiind de +11.00m.

Descriere proiect

Beneficiar: S.C. TEHNO WORLD S.R.L., loc. Baia, jud. Suceava
Proiectant tehnic: S.C. PLAN 31 RO S.R.L., Cluj-Napoca
Amplasament: parcela 37202, intravilan sat Baia, comuna Baia, jud. Suceava;
Constructor: S. C. General Construct S.R.L. Suceava