Politica de confidentialitate

Informatii generale

S.C. General Construct S.R.L. cu sediul social in Suceava, str. Calea Unirii, nr. 102, cod poștal 720141, jud. Suceava, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J33/2350/1994, având C.U.I. 6908390 reprezentata de catre domnul Nutu Viorel, in calitate de administrator, denumita in continuare Societatea,

Avand in vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, dispozitiile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, va aducem la cunostinta faptul ca  in vederea indeplinirii scopului declarat la constituire si derularii activitatilor contractuale, Societatea colecteaza date cu caracter personal, iar conform prevederilor legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Societatea are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate, cu ocazia accesarii siteului www.generalconstruct.ro.

Societatea nu va prelucra datele personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopului mentionat, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezinta orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, si anume: numele si prenumele, data si locul nasterii, cetatenia, stare civila, telefon/fax, adresa de domiciliu/resedinta, e-mail, loc de munca, formare profesionala – diplome-studii, imagine, interesul, disponibilitatea etc. Pentru indeplinirea scopului specificat mai sus sunteti obligat (a) sa furnizati datele complete, actualizate si corecte, acestea fiind necesare prestarii unor servicii cat mai personalizate. Refuzul dumneavoastra privind colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal determina imposibilitatea primirii unor informatii adaptate nevoilor dumneavoastra, impiedicand realizarea scopului propus la accesarea siteului www.generalconstruct.ro.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.

Prin parcurgerea prezentei note, va exprimati consimtamantul in mod expres, neechivoc, liber si informat ca Soceitatea sa inregistreze aceste date si sa le administreze in vederea scopului mentionat.

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: reprezentantii Societatii, parteneri contractuali, autoritati judecatoresti, autoritati publice centrale si locale, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), organizatii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

Societatea utilizeaza informatiile personale pentru o mai buna intelegere a nevoilor si intereselor dumneavoastra, pentru a comunica cu dumneavoastra, in vederea asigurarii unor servicii de calitate si adaptate nevoilor dumneavoastra. Confidentialitatea datelor personale va fi asigurata de catre Societate si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezenta nota.

In vederea realizarii scopului mentionat, Societatea va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe toată perioada de desfasurare a activitatilor, pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul dumneavoastra legal, veti manifesta dreptul de opozitie/de stergere. Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, daca dumneavoastră sau reprezentantul legal nu va manifestati dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre Societate pe durata de timp prevazuta in procedurile interne si/sau vor fi distruse.

Protejarea datelor cu caracter personal si drepturile dvs

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de urmatoarele drepturi:

  • Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
  • Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;
  • Dreptul la stergerea datelor – puteti obține stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
  • Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.
Responsabilul cu protectia datelor

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa Responsabilului de protectia datelor din cadrul Societatii cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: dpo@generalconstruct.ro sau la urmatoarea adresa de corespondenta: Suceava, str. Calea Unirii nr. 102, cod postal 720141, jud. Suceava.

Societatea poate, daca este cazul, sa solicite persoanei interesate sa puna la dispozitie informatii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

 

Cu stima,
S.C. General Construct S.R.L.                                                   

Prin administrator,
Nutu Viorel